DIALECTIEK niet zijn stelling maar de onderzoeker zelf verandert door zijn waarneming