DIALECTICA niet these, antithese, synthese maar these, antithese metathese; je wordt de tegenstelling gewaar en neemt die mee; jíj bent verandert; dat is de ware dialectiek