DE ZON SCHIJNT ZWAAR, bedrukt ons even, maar de lasten op onze ruggen zijn hoog opgetast, het hoofd blijft fijn koel en ongenaakbaar