COGITO ERGO SUM ik denk dus ik ben. eigenlijk ík denk dus ík ben. preciezer: ík ben het die twijfelt aan mijn bestaan dus er is een ík /naar descartes