BURORIJ de man aan de breij en de vrouw achter de keij, dat is verkeerde burorij--zoiets stond op een tegeltje dat bij ons in de huiskamer hing in het WEVERSHUISJE