BOOMSTROOM het benutten van het potentiaalverschil tussen de binnenste, opgaande stroom en de buitenste, neergaande stroom van ionen