BETEKENIS alles is al gebeurd; de geest volgt de lijnen van uitkristallisatie en achter het kristal van het al zit het wezen; alles is er--en was er--maar wacht tot iemand het betekenis geeft, tot iemand het tekent