BEWARING elke bewering is onwaar maar wordt geaccepteerd tot er één gevonden wordt die waarder is