BEELDIG in deze wereld moet je of heel talig zijn—of heel beeldig