BEGRIJPEN is accepteren, toeëigenen en reproduceren; een dialectische stap; dat jezelf ombouwt tot iemand die dat inzicht altijd al had