ARTEFACT stelling: kunstmatige beelden zijn een te onderscheiden verzameling fourierreeksen