AFWEZIGHEID is het principe van de EVOLUTIE bij uitstek; want er is geen heersend principe; sommigen overleven omdat ze niet in de weg zitten