AARZELING tot aan de weer verschrikkende dode lichamen in de geest. ze lijken geestig tot gespenste toch te gewoon voor het ogenblik, berustend, verhullend, ze lijken ontdaan van de waarheid. die zo in alle eenvoud afkomt van de mooiste