AANDACHT het samenvallen het subject met het object, of: het oplossen van het subject ín het object; even dénkt het subject niet meer (aan zichzelf): het is waar het aan dacht