METATHESE niet these, antithese, synthese maar these, antithese,  m e t a t h e s e ;  je wordt de tegenstelling gewaar en dat verandert je