ÆTAL naast het binaire, het decimale, het hexadecimale, het unaire (1,11,111) en het unieke talstelsel (1,∞) is er het integrale talstelsel (ætal) waarbij de maximale waarde van elke positie de integraal is van alle vorige